Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO
Informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy ATLAS z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 118, zwane dalej: „Administratorem”; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
kontakt w sprawie danych osobowych z ADO: e-mail: pawelkaplon@vp.pl,
telefon: +48 602 637 951

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych oraz kontaktu z Klubem i nie będą udostępniane innym odbiorcom komercyjnym,
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona zgoda,
posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Klubu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia informacji.

Tarnovia Cup

Testowy nagłówek na tej stronie

Lorem ipsum – tekst składający się z łacińskich i quasi-łacińskich wyrazów, mający korzenie w klasycznej łacinie, wzorowany na fragmencie traktatu Cycerona „O granicach dobra i zła” napisanego w 45 p.n.e. Tekst jest stosowany do demonstracji krojów pisma, kompozycji kolumny itp.

Scroll to Top