KALENDARZ IMPREZ

Plan startów szermierzy w okresie IX-XII 2014r. na podstawie aktualnego kalendarza imprez Polskiego Związku Szermierczego i Okręgowego Związku Szermierczego.
Na stronie PZS znajdują się w zakładce zawody szczegółowe komunikaty organizatorów poszczególnych imprez – proszę o zapoznanie się z nimi we własnym zakresie.

Proszę pamiętać że warunkiem startu w zawodach jest odpowiednio wczesne zgłoszenie internetowe zawodnika za pośrednictwem konta klubu oraz posiadanie aktualnej zdolności od lekarza sportowego i opłaconej licencji na rok 2014.


Wrzesień
7 września – Wroclaw – I Puchar Polski Juniorów Młodszych (startować mogą roczniki 1998-2002)
13 września – Konin – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików ( Prawo startu: zawodniczki/cy z rocznika 2000, 2001 i 2002)
20-21 września – Częstochowa – Coneco Cup ( prawo startu mają dzieci i młodzicy)

Październik
4-5 października – Radlin – Turniej Edukacji Narodowej - turniej liczony do klasyfikacji ( prawo startu mają dzieci, młodzicy i juniorzy młodsi)
18-19 października – Szczecin – Puchar Gryfka ( prawo startu mają zuchy, dzieci i młodzicy)
18-19 października – Gliwice – II Puchar Polski Juniorów Młodszych ( prawo startu mają juniorzy młodsi i młodzicy)
25 października – Opole – Puchar Miasta Opole ( dla tych, którzy chcą się bić) ( prawo startu mają dzieci, młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy)

Listopad
8-9 listopada – Szczecin – Puchar Ziem Północnych - turniej liczony do klasyfikacji ( prawo startu mają skrzaty, zuchy, dzieci, młodzicy i juniorzy mł)
29-30 listopada – Gliwice – „Gwiazdka ze szpadą" - turniej liczony do klasyfikacji) ( prawo startu mają dzieci i młodzicy)

Grudzień
20-21 grudnia – Radlin – III Puchar Polski Juniorów Młodszych ( prawo startu mają juniorzy młodsi i młodzicy)

UKSATLAS - uksatlas.pl